Thực hiện CV số 496/SGDĐT-VP ngày 20/3/2020 của Sở GD&ĐT V/V cho học sinh tạm nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Hiệu trưởng Trường THPT Tây Sơn cho học sinh nghỉ học từ ngày 21/3/2020 nhằm ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh Covid-19. Trân Trọng!